Velkommen

 

HUSK ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ TAARBÆK SKOLE

TIRSDAG D. 3. MAJ 2022, KL. 19.00

____________________________________________________________________

Kære beboere.                                                                      

Energipriserne er steget eksplosivt, så bestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom på at

SPARE PÅ DET VARME VAND

Det kommer os alle til gode, fordi vi er fælles om at betale varmt vand.

De bedste hilsner fra bestyrelsen
den 9. marts 2022

____________________________________________________________________________

Velkommen til hjemmesiden for Ejerforeningen Taarbækhave.

Taarbækhave er unikt beliggende med Taarbæk havn og Øresund i øst, og Dyrehaven i vest. Blot 14 km fra Kongens Nytorv og centrum af København.

Ejendommen består af 65 lejligheder på 40 – 150 kvm fordelt på otte opgange samt  1 butik, 3 separate kældermatrikler og en garage.

Mellem bygningerne er anlagt fælleshave på 1.500 kvm. Der er mod vest placeret møbler til fri og fælles afbenyttelse, og på både den nordlige og den sydlige fløj er øverst anlagt fælles tagterrasse på 80 hhv. 100 kvm.  Begge med formidabel udsigt.

Pr. februar 2022 har ejerforeningen 59 individuelle ejere samt Taarbækhave Aps., ejet af Drost – fonden, der ejer 8 lejligheder,  inklusive 1 butik, der udlejes.

Vi har en velfungerende ejerforening, hvor vi lægger vægt på at komme godt ud at det med hinanden – helt i tråd med miljøet i det Taarbæk vi er en del af, og som vi ønsker at værne om.

Taarbækhave er  medlem af Taarbæk Kulturforening. Alle beboere har således adgang til foreningens arrangementer, og skal ikke tegne individuelt medlemskab. Vi sponserer desuden Flagalleen i Taarbæk, som beboere i Taarbækhave ligeledes kan benytte sig af ifm. festligholdelse af private mærkedage.

Det er vores ønske, og vi tilstræber, at vores ejendom Taarbækhave, og arealerne omkring, altid fremstår velholdte, rengjorte og ryddelige – samtidig med, at vi bevarer det afslappede og imødekommende udtryk, der præger hele Taarbæk.

Bestyrelsen EF Taarbækhave

Find Taarbækhave på Facebook:

Print Friendly, PDF & Email