Kontakt

Skriv til bestyrelsens fællesmail:
tbkhave@gmail.com

I tilfælde af akut hjælp, kontakt vores Vicevært, helst i tidsrummet
mandag – fredag kl. 07:00 – 11:00.

Bent Thrysøe
Tlf.:   27 20 20 50
Mail: familien@thrysoemail.dk

Viceværten opbevarer gerne nøgler for de beboere, der måtte ønske de

Bestyrelse:

Formand:

Peter Nørgaard, Skovvej 6, 2.tv                       Valgt i 2019 for to år

Bestyrelsesmedlemmer:

Glen Volkers, Taarbæk Strandvej 95, 2. th,        Valgt i 2019 for to år – Mobil 40 52 65 91
Birgitta Harne, Taarbækdalsvej 1, B, 1. mf         Valgt i 2019 for to år – Mobil 28 92 13 12
Carsten Hviid-Nielsen, Taarbæk Str.vej 95,3.th. Valgt i 2018 for to år
Connie Melgaard, Skovvej 6, 1. th                     Valgt i 2019 for to år

Suppleanter:
Jesper Pedersen, Taarbækdalsvej 1 D, 1.         Valgt i 2019 for to år
Kristin Bielke, Skovvej 2, 2. th                           Valgt i 2019 for to år

Administrator:
DEAS
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Tina Dalgaard
Tlf.: 39 46 63 84
Mail: tida@deas.dk